Tel: +36 20 273 05 54 | ✉ info@vezetesguru.hu   Hétfő - Péntek 8.00-18.00  Szombat 8.00-14.00 
A
  • KATEGÓRIA
B
  • KATEGÓRIA
C
  • KATEGÓRIA
J
  • JOGSI UTÁN

ÁSZF

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Pálinkás Mihály e.v. 2151 Fót, Széchenyi utca 21/a ; adószáma: 55640558-1-33;(a továbbiakban: Szolgáltató)  mint a www.vezetesguru.hu weboldal üzemeltetője ( a továbbiakban: weboldal) és domain név tulajdonosa,(a továbbiakban: Szolgáltató)másrészről a meghirdetett szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

(Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

A weboldalt minden 18.életévét betöltött nagykorú természetes személy használhatja. A weboldal/Webáruház használatával automatikusan elfogadja a süti(cookie)alkalmazásokat és az Adatvédelemi Nyilatkozatunk irányelveit. A weboldalon meghirdetett szolgáltatás megrendelésével az Ügyfél elfogadja az Ászf-et és magára nézve kötelezőnek tekinti, egyben hozzájárul az általa megadott személyes adatai kezeléséhez. A szerződéskötés a honlapon történő szolgáltatás megrendelése után kiküldött visszaigazoló elektronikus üzenettel (E-mail)jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között az Ászf szerinti feltételek elfogadása mellett.

Az ÁSZF a: www.vezetesguru.hu/aszf oldalon letölthető pdf formátumban:  

Letöltés

 

  Az üzemeltető adatai:

Név: Pálinkás Mihály

Székhely:2151 Fót, Széchenyi utca 21/a

Adószám:55640558-1-33

Bankszámlaszám: K&H Bank 10402197-86766757-69841000

Nyilvántartási szám:54350254

Elektronikus levélcím (E-mail): semmistressz@gmail.com

Telefonszám: +36 20 273 05 54

Kibocsájtó: Pest Megyei Kormányhivatal Dunakeszi Járási Hivatala (Dunakeszi, Szent István utca 19.)

Tárhely Szolgáltató:
DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
Tel.: +36 - 1 - 432 - 3232
Fax: +36 - 1 - 432 - 3231
E-mail: support@dotroll.com

 
1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF nyelve magyar. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, amely a www.vezetesguru.hu weboldalon/webáruházon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2. A www.vezetesguru.hu weboldalon történő szolgáltatás megrendelés elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A www.vezetesguru.hu weboldal szolgáltatásait valamennyi, a Weboldalon szereplő szolgáltatást 18.életévét betöltött, érvényes B kategóriás érvényes vezetői engedéllyel rendelkező természetes személy  jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon kitölti a kapcsolat űrlapot és elküldi a „Elküld” gomb megnyomásával, vagy a különböző meghirdetett szolgáltatások mellett található ”Megrendelem” gomb megnyomásával(megrendeli a szolgáltatást), továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 

2.A szolgáltatás megnevezése: Vezetésgyakorlás Vezetői Engedéllyel rendelkezőknek

2.1.A szolgáltatás alkalmakként történik.

2.2.Egy alkalom 2x50 percet jelent.

2.3.A szolgáltatási terület Fót Város 15km-es körzetén belül van.

A kiállás a szolgáltatási területen belül ingyenes. Távolabbi helyszín esetén Fót város 15km-en felüli utazási idő, oda-vissza a megrendelt, kifizetett szolgáltatás idejéből kerül levonásra alkalmakként.

 

3.Kötelezettségek a szolgáltató részéről:

3.1.Az előre egyeztetett helyszínen és időben történő megjelenés/rendelkezésre állás.

3.2.Késés, akadályoztatás esetén hiteles tájékoztatás az Ügyfél irányában.

3.3.Ez okokból elmaradt vezetési óra pótlása az Ügyfél számára közösen egyeztetett helyen és időpontban.

3.4.Vezetésgyakorláshoz szükséges gépjármű biztosítása érvényes műszaki vizsgával.

 

4.Kötelezettségek az Ügyfél részéről:

4.1.Érvényes Magyarországi Vezetői Engedély „B” kategóriára

4.2.Vezetésre alkalmas állapotban történő megjelenés (Alkohol és bárminemű tudatmódosító/befolyásoló szerektől mentesen)

4.3.Megjelenés megállapodás szerinti időben és helyen az érvényes Vezetői Engedéllyel együtt.

4.4.Ha a vezetésgyakorlás közben történt balesetnél az ügyfél felelőssége megállapítható, köteles a gépjárműben létrejött kár teljes összegét a szolgáltató felé megfizetni 15 naptári napon belül egyösszegben.

4.5.A vezetésgyakorlás ideje alatt, az ügyfél szabálytalan közlekedése miatt létrejött büntetések, gyorshajtási, parkolási és egyéb bírságok kifizetése az Ügyfelet terhelik az Objektív felelősség törvényi háttere végett.

4.6.A megbeszélt időpont ingyenes lemondása 24 órán kívül történhet.24 órán belüli lemondás esetén levonásra kerül 1x 50 perc (rendelkezésre állás) díja a kiválasztott szolgáltatás árából.

4.7.A megrendelt vezetési csomagot a megrendelés visszaigazolásától számított 3 hónapon belül fel kell használni. A megrendelt vezetési csomagot a megrendelés visszaigazolásától számított, 3 hónapon belül lehet felhasználni. A 3 hónap lejárta után a fel nem használt vezetési órákat nem tudjuk pótolni, a fennmaradó pénzösszeget nem áll módunkban visszafizetni. A megrendelt vezetési csomag felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A megrendelt csomag által rendelkezésre álló vezetési óraszám felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Szolgáltató között létrejött – jelen általánosszerződési feltételeknek megfelelő - szerződés megszűnik.

 

5. Megrendelés folyamata

5.1.A megrendelt szolgáltatások tartalmát, tulajdonságait, jellemzőit, a weboldalon lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a szolgáltatással kapcsolatban kérdése merülne fel vagy részletesebb tájékoztatást igényel, a honlapon található elérhetőségeken készséggel állunk rendelkezésére.

5.2.A megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a "megrendelem" gombra kattintás után eljut a szolgáltatóhoz. Ennek beérkezése után 24 órán belül megtörténik a kapcsolatfelvétel az ügyféllel, amely a szerződés megkötésének minősül. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés még nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az írásos szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél első személyes találkozáskor kerül aláírásra.

5.3.Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 72 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

5.4.A Weboldalról megrendelhető szolgáltatás árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások vételárát nem befolyásolja.

5.5. A megrendelést a Szolgáltató az Ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető félreértésekért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.6.A naptárban megjelenő szabad/foglalható időpontok tájékoztató jellegűek. Az igényelt időpontok csak akkor tekinthetőek lefoglaltnak, ha az ügyfél által kitöltött űrlap elküldése után a szolgáltató válaszlevélben ezt megerősíti a megrendelő felé. A szolgáltatónak joga van a már lefoglalt időpontok megváltoztatására, átütemezésére. A szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a már lefoglalt időpontok változtatása miatt keletkező problémákért. A szolgáltató köteles a változtatásról a megrendelőt mielőbb értesíteni.

 

6. Űrlap

6.1. A Főoldalon található Kapcsolat menüpont, illetve az Időpont menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a kapcsolatfelvételre. Az ügyfél ezek a kitöltött űrlapok elküldésével automatikusan hozzájárul a személyes adatainak a kezeléséhez.

6.2. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatás elmaradásért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.3.A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

 

7.Fizetés

7.1 A megrendelt szolgáltatás kifizetése történhet készpénzben és banki átutalással előre utalásos formában is. Az utalás közlemény rovatában a megrendelt szolgáltatást fel kell tüntetni. A beérkezett utalásról elektronikus számla készül, melyet a megadott e-mail címre küldünk.

7.2.Banki átutalásnál (előre utalás) a szolgáltatás teljes díjának a beérkezése után kezdhető meg a megrendelt szolgáltatás első alkalma.

7.3.Készpénzes fizetés esetén az első alkalomkor való személyes találkozáskor a megrendelt szolgáltatás díja előre fizetendő készpénzfizetési számla ellenében.

8.Elállás:

8.1. Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az elállás jogát, amit a kormány a {45/2014. (II.26) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről című Kormányrendeletben részletesen rögzített. Ön a megrendelést követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát, az ismert elérhetőségeinken teheti meg. Az elállási nyilatkozat érvényesítésének határideje a termék átvételétől számított 14 munkanap. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő előtt megküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül köteles visszatéríteni. Figyelem! Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt felmerült költségeket.

 

 

9. Egyebek

9.1. A Weboldalon való megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

9.3. A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

9.4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9.5. Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a www.vezetesguru.hu portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre A Weboldalon való megrendelés feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

9.6. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

9.7.Az üzemeltető nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a
 a weboldal használatával kapcsolatosak, a weboldal használatából, használatra képtelen állapotából származnak, a weboldal nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.

9.8.A Weboldalon és a promóciós anyagokban feltüntetett képek egy része illusztráció. A Weboldalon, az Ajándékutalványon és egyéb promóciós anyagokban feltüntetett szövegek, képek és illusztrációk szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek engedély nélküli másolása, rendeltetésüktől eltérő felhasználása szigorúan tilos!

9.9. A weboldalon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, és nem minősül ajánlattételnek.

 

10.Ajándékkártya

10.1.A Webáruházban ajándékkártya vásárolható. Az ajándékkártya ára az általa megrendelt csomag árával azonos. Az Ajándékkártya virtuális formában kerül értékesítésre, ami elektronikus levélben/formában jut el a megrendelőhöz. Az Ajándékkártya a vásárlás napjától számított 6 hónapig használható fel. Igy

amennyiben az Ajándékkártyát és az általa megrendelt vezetési csomagot a megajándékozott 6 hónapos időtartamon túl szeretné felhasználni, sem a fel nem használt vezetési órákat sem a fennmaradó pénzösszeget nem áll módunkban visszafizetni. Az Ajándékkártya felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. Az

Ajándékkártyán rendelkezésre álló összeg felhasználásával, de legkésőbb a

felhasználási idő lejártával az Ön és a Szolgáltató között létrejött – jelen általánosszerződési feltételeknek megfelelő - szerződés megszűnik.

 

10.2. Az Ajándékkártya virtuális formában kerül értékesítésre. Átutalással és személyes találkozásnál készpénzben kerül értékesítésre. Mindkét esetben a számlát a megrendelésnél megadott névre/címre állítjuk ki. Tájékoztatjuk, hogy az Ajándékkártya kifejezetten a jelen általános szerződési

feltételekben foglalt szolgáltatás nyújtásának megvalósításra szolgáló eszköz.

Az ajándékkártya a megajándékozott természetes személy nevére szól és kizárólag csak ezen személy veheti igénybe az ajándékkártyán megrendelt szolgáltatásokat, amire az ÁSZF-ben megfogalmazott feltételek az irányadóak. Ezeket A feltételeket a megrendelő/megajándékozott a megrendelés elküldésével/ellenérték beérkezésével elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti.

Az Ajándékkártya aktiválása az ellenérték beérkezésével azonos időben történik meg.

 

10.3. A kapcsolat menün keresztül az ajándékkártyával rendelkező regisztráció nélkül is bármikor

jogosult az Ajándékkártya adatainak megadásával lekérdezni az Ajándékkártya által nyújtott vezetési órák eddig igénybe vett mennyiségét és az Ajándékkártya

lejáratának időpontját.

Az ajándékkártya a megrendelt csomag utolsó vezetési órája után érvényét veszti,az általa megrendelt szolgáltatás teljesítettnek tekintendő.

 

 

11.Az Elállás Joga

 

 11.1.Az Ügyfelek számára a Szolgáltató biztosítja az elállás jogát, amit a kormány a {45/2014. (II.26) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről című Kormányrendeletben részletesen rögzített. Ön a megrendeléstől az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát, az ismert elérhetőségeinken teheti meg. Az elállási nyilatkozat érvényesítésének határideje a termék átvételétől számított 14 munkanap. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az Ügyfél a nyilatkozatát a határidő előtt megküldi. Ebben az esetben a Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül köteles visszatéríteni. Figyelem! Az Ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). 

11.2.Ajándékkártya és csomag megrendelése esetén, ha a szolgáltatás igénybevétele már megkezdődött az ügyfél részéről, de a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül él az elállási jogával, ezesetben a már igénybevett szolgáltatás árát köteles megfizetni a szolgáltató számára. Ez akár készpénzben, akár banki átutalással is történhet. Amennyiben a teljes csomag/ajándékkártya ellenértékét már kiegyenlítette előre, ezesetben a szolgáltató a fel nem használt vezetési órák díját köteles visszautalni/készpénzben megfizetni a megrendelő számára.

 

 

11.Adatvédelem:

Az Európai Unió 2018.05.25.-től új adatvédelmi rendelet bevezetése miatt módosult az Adatvédelmi Tájékoztató („GDPR-Általános Adatvédelmi Rendelet”)

Adatvédelmi nyilatkozatunk a: www.vezetesguru.hu/adatvedelem címen érhető el és letölthető pdf formátumban.

12. Szerzői és egyéb jogok:

12.1.A honlap teljes egésze szellemi alkotásnak minősül, (Szövegek, Megfogalmazások, Képek, Ábrák, Logók, Grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esik, így a weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni, letölteni, a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás pontos megjelenítésével lehet. A jogtulajdonos: Pálinkás Mihály egyéni vállalkozó. A szerzői jogokkal kapcsolatban bővebben az 1999.évi LXXVI. törvénynek a 7.§-ában lehet tájékozódni.

12.2.A weboldal tulajdonosa írásos hozzájárulása nélkül tilos:

-Bármilyen formában másolatot készíteni (Fénykép, képernyőfotó, letöltés, kép mentése, stb.)

-Egyéb esetekben, amiben az ÁSZF nem rendelkezik, a PTK paragrafusai az irányadóak.

 13.  A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek - értékhatártól függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Hatályos 2020. Május 01.-től